Den knepiga gösen

Gösen är som många av er säkert märkt ibland väldigt svårfångad. Men ibland är den också raka motsatsen. Den är också världsmästare på att hugga utan att fastna på krokarna. När vi metar kan flötet dyka 50 ggr på en dag men endast några få gösar krokas.

När vi fiskar gös så kombinerar vi ofta mete med levande strömming eller löja tillsammans med jiggfiske.

Stor gös från Trosa skärgård

Vissa dagar är jiggarna överlägsna och vissa dagar är metet bäst. Därför har jag oftast med båda alternativen i båten när jag ska fiska gös. På våren fiskar vi på ett djup kring 2 m till 7 m och när vattnet blir varmare får vi leta ännu djupare, 5-15m. Ungefär från midsommar och fram till september är trolling på frivattnet väldigt effektivt. I september och oktober börjar gösarna röra sig upp mot grundare vatten och vi börjar återigen fiska med jigg och levande. Då bedrivs fisket uteslutande i grunda vikar.

Något som blivit väldigt populärt senare tid är vertikalfisket och prickskyttet på gös. Det går till som så att man letar upp gösar på ekolodet och därefter så kan man antingen prickskjuta en specifik individ eller vertikalfiska i området där man sett fisken. Detta fisket lämpar sig bäst för vår- och sommarfisket.

Se min film jag spelade in med fiskejournalen fullmatad med bra tips för ett bättre och roligare och bättre gösfiske här:

 

Mitt personrekord är 7,8 kg och kundrekordet är 6,1 kg och tog på en stor löja.